Úvod

Stránky byly vytvořeny původně za účelem presentace a publikování postupů při administraci systému Windows 2000/XP a dálkové správy PC.  Později jsem se rozhodl publikovat některé poznatky programování mikropočítačů řady ATMEL a radiovém řízení modelů (RC)

Oblíbené stránky:

Moje konstrukce:
Programmer HK-T6A
Programmer HK-T6A MT Android
Bluetooth adaptér pro komunikaci s RC vysílačem