Zakázání/Povolení CD vypalovačky

Zakázání/povolení CD vypalovačky s právem skupiny users

spustit gpedit.msc – Konfigurace počítače – Nastavení systému Windows – Nastavení zabezpečení – Místní zásady – Možnosti zabezpečení

Zde vyhledat :

Zařízení: Omezit přístup k jednotce CD-ROM pouze na místně přihlášené uživatele – prý povolit.

Zařízení: Povolit formátování a vysunutí vyměnitelných médií


(Windows XP) Omezení je používáno pro vyřazení funkce, která ve Windows umožňuje nahrávat CD.

Otevřete si registry a nalezněte nebo vytvořte níže uvedený klíč. Vytvořte novou hodnotu DWORD nebo změňte již existující s názvem NoCDBurning a nastavte ji podle níže uvedených údajů.

Ukončete registry, restartujte nebo odhlašte Windows pro aktualizaci změn.

Jméno Typ Data
(Default) REG_SZ (hodnota není nastavena)
NoCDBurning REG_DWORD 0x00000001 (1)

Nastavení registru

Uživatelský klíč: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer]
Systémový klíč: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer]
Jméno hodnoty: NoCDBurning
Typ dat: REG_DWORD (DWORD hodnota)
Hodnota dat: (0 = zpřístupnit vypalování CD, 1 = zakázat vypalování CD)

Upozornění: Úprava registrů může způsobit vážné problémy, jejichž řešení může vyžadovat novou instalaci operačního systému. Nelze zaručit, že úpravou registrů bude problém vyřešen. Veškeré informace využíváte na vlastní riziko.

Autorem článku a Začínej.cz je Radim Hasalík

Jak zpomalit načtení určitých služeb

Článek – V některých počítačích, především ve starších systémech či v systémech s pomalejšími periferními zařízeními, může být nutně zpozdit načítání určitých služeb systému Windows NT, aby bylo možné počítač správně spustit. V jiných situacích může být nutné přesvědčit se, zda byla nějaká služba spuštěna a běží dříve než jiná, a to například z důvodu odstraňování potíží. Tento požadavek se může týkat situací, kdy například řadič domény nemá přístup k síti, protože se určitý protokol či služba, například DHCP, snaží o načtení DŘÍVE než byly vytvořeny vazby síťové karty (například Compaq Netflex). Zdroj:Microsoft

Uživatelské profily Windows

UPHClean

Jak vytvořit vlastní výchozí uživatelský profil

Přiřazení povinného profilu uživatele v systému Windows XP


UPHClean

UPHClean – Problémy s uvolňováním uživatelských profilů – Služba UPHClean (User Profile Hive Cleanup Service) zajišťuje, aby po odhlášení uživatelů byly jejich relace úplně ukončeny. Po odhlášení uživatele udržují občas některé systémové procesy a aplikace připojení ke klíčům registru v uživatelském profilu. Utilita je dostupná pro XP,W200,NT4. Odstraňuje některé problémy s uvolňováním uživatelských profilů uložených na serverech, či cestovních profilů…. Zdroj: Microsoft


Jak vytvořit vlastní výchozí uživatelský profil

Článek popisuje postup tvorby vlastního uživatelského profilu v systému Windows. Pokud počítač využívá více uživatelů, může být výhodné nastavit společné vlastnosti uživatelských profilů předem tak, aby se při vytvoření nového uživatelského profilu nastavení aplikovalo i na tento profil. Lze tak předem nastavit připojení k síti, motiv plochy nebo způsob zobrazení složek. Při běžném vytváření nového uživatelského profilu se použije výchozí nastavení systému Windows 2000/XP. Zdroj: Microsoft


Přiřazení povinného profilu uživatele v systému Windows XP –

Tento článek popisuje přiřazení povinného profilu uživatele v systému Windows XP. Poznámka: Pokud se uživatel s přiřazeným povinným profilem odhlásí od počítače, budou všechny změny v profilu ztraceny. Zdroj: Microsoft