Uživatelské profily Windows

UPHClean

Jak vytvořit vlastní výchozí uživatelský profil

Přiřazení povinného profilu uživatele v systému Windows XP


UPHClean

UPHClean – Problémy s uvolňováním uživatelských profilů – Služba UPHClean (User Profile Hive Cleanup Service) zajišťuje, aby po odhlášení uživatelů byly jejich relace úplně ukončeny. Po odhlášení uživatele udržují občas některé systémové procesy a aplikace připojení ke klíčům registru v uživatelském profilu. Utilita je dostupná pro XP,W200,NT4. Odstraňuje některé problémy s uvolňováním uživatelských profilů uložených na serverech, či cestovních profilů…. Zdroj: Microsoft


Jak vytvořit vlastní výchozí uživatelský profil

Článek popisuje postup tvorby vlastního uživatelského profilu v systému Windows. Pokud počítač využívá více uživatelů, může být výhodné nastavit společné vlastnosti uživatelských profilů předem tak, aby se při vytvoření nového uživatelského profilu nastavení aplikovalo i na tento profil. Lze tak předem nastavit připojení k síti, motiv plochy nebo způsob zobrazení složek. Při běžném vytváření nového uživatelského profilu se použije výchozí nastavení systému Windows 2000/XP. Zdroj: Microsoft


Přiřazení povinného profilu uživatele v systému Windows XP –

Tento článek popisuje přiřazení povinného profilu uživatele v systému Windows XP. Poznámka: Pokud se uživatel s přiřazeným povinným profilem odhlásí od počítače, budou všechny změny v profilu ztraceny. Zdroj: Microsoft