Zakázání/Povolení CD vypalovačky

Zakázání/povolení CD vypalovačky s právem skupiny users

spustit gpedit.msc – Konfigurace počítače – Nastavení systému Windows – Nastavení zabezpečení – Místní zásady – Možnosti zabezpečení

Zde vyhledat :

Zařízení: Omezit přístup k jednotce CD-ROM pouze na místně přihlášené uživatele – prý povolit.

Zařízení: Povolit formátování a vysunutí vyměnitelných médií


(Windows XP) Omezení je používáno pro vyřazení funkce, která ve Windows umožňuje nahrávat CD.

Otevřete si registry a nalezněte nebo vytvořte níže uvedený klíč. Vytvořte novou hodnotu DWORD nebo změňte již existující s názvem NoCDBurning a nastavte ji podle níže uvedených údajů.

Ukončete registry, restartujte nebo odhlašte Windows pro aktualizaci změn.

Jméno Typ Data
(Default) REG_SZ (hodnota není nastavena)
NoCDBurning REG_DWORD 0x00000001 (1)

Nastavení registru

Uživatelský klíč: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer]
Systémový klíč: [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer]
Jméno hodnoty: NoCDBurning
Typ dat: REG_DWORD (DWORD hodnota)
Hodnota dat: (0 = zpřístupnit vypalování CD, 1 = zakázat vypalování CD)

Upozornění: Úprava registrů může způsobit vážné problémy, jejichž řešení může vyžadovat novou instalaci operačního systému. Nelze zaručit, že úpravou registrů bude problém vyřešen. Veškeré informace využíváte na vlastní riziko.

Autorem článku a Začínej.cz je Radim Hasalík

Jedna odpověď na “Zakázání/Povolení CD vypalovačky”

Komentáře jsou uzavřeny.