Můj pracovní profil

Předmět činnosti:

  • Poradenství v oboru HW a SW.
  • Implementace programového vybavení a WWW portálu.
  • Správa sítí, optimalizace a imunizace PC.
  • Programování na zakázku.

Nejvyšším krédem je v první řadě spokojenost zákazníků,  solidní jednání, spolehlivost. Od roku 1992 jsem se  pracoval ve státních organizacích v oblasti zpracování dat a později od roku 1996 v oblasti bezpečnostní a ochrany datového provozu. Od roku 2002 pracuji ve sféře technické a uživatelské podpory formou outsourcingu pro významnou finanční instituci.

Historie vývoje.

Moje činnost v oboru  začala jako zájmová již v roce 1987 v době, kdy u nás  začínala epocha   osmibitových počítačů.  Na prvním počítači  ZX-81 Spectrum s připojeným magnetofonem to ovšem nebylo ono. Paměť 64 kB !!!, foliová klávesnice. A tak přišel na řadu tehdy pokrokový   Sharp MZ-800, který např.najdete ve sbírkách nadšenců. Ten se stal určitým zlomem, protože mohl používat po nahrání z vlastního magnetofomu operační systém CP/M. Významnou pomocí tenkrát byly kroužky zájemců SVAZARMu, kde jsme si vzájemně předávali zkušenosti a sem tam se mohl vytisknout manuál vnitřního strojového jazyka někde ve výpočetním středisku. Dnes je trochu úsměvné, že za pomocí stavebnice Merkur, dvou krokových motorků jsme si vyráběli vlastní jednojehličkovou tiskárnu. Jehličku tvořila jemná fixka. Tisk probíhal bodovou metodou, řádek od řádku, bod po bodu.
První větší aplikací bylo vytvoření prvního ovladače (driveru) na přizpůsobení programového jazyka Basic pro komunikaci s  jednojehličkovou tiskárnou. Vlastní ovládací program (driver) jsem naprogramoval „na koleně“ ve strojovém kódu a  byl umístěn ve volné nevyužité video-ram paměti. Hold tenkrát se s pamětí muselo hospodařit. V době pronikání PC techniky do kanceláří a firem  v 90-tých letech  jsem se zabýval  programováním v databázovém jazyce FOX-Pro a klasickém jazyce Delphi čistě z hlediska produktivity. Vypracoval jsem několik programů pro úřady a firmy.

V poslední době se věnuji programování mikropočítačů řady ATMEL,PIC. Tvorbou internetových databázových aplikací v jazyce PHP.

Záliby:
Radiem řízené modely
příležitostně Geocaching .